GDPR

POLICY

GDPR (General Data Protection Regulation)

Behandling av personuppgifter - leverantörer - kunder

Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter - leverantörsuppgifter - kunduppgifter i enligt med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Bakgrund

Vi behandlar alla personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot personal, leverantörer och kunder och vi utgår ifrån att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Personuppgifter

Företagsnamn, Organisationsnummer, Bankgironummer, Adress, E-postadress, Telefonnummer, Kontaktperson, Titel

Tillgång

Vi får tillgång till uppgifterna i samband med personalanställning, leverantörsregistrering, kundregistrering, offertutförande samt orderläggning.

Behandling

Våra rutiner och arbetssätt är med utgångspunkt att endast medarbetare inom organisationen har tillgång till uppgifterna för att utföra arbetsuppgifterna som fakturering, kundorderhantering, inköpsregistering och lönehantering.

Utlämnande

Enligt ovan strävar vi efter att inte lämna ut dina personuppgifter till andra personer/företag utanför organisationen. Vid utlämning personuppgifter till tredje part ska detta ske i samtycke. När någon kontaktperson slutar på leverantörsföretaget eller kundföretaget och personuppgifterna inte längre är nödvändiga sker en rensning utav dessa.

Bilder

Bilder på vår personal, leverantörer eller kunder finns inte på företaget

Ansvar

Super Saver Europé AB är personuppgiftsansvariga och innebär att vi är ansvariga för hur våra personuppgifter behandlas.